Skip to main content
GEBO / Produkty / geboquick / Typ QO

Typ QO

Złączka przelotowa Gebo z pierścieniem zaciskowym z obu stron

Rury stalowe i tzw. rury czarne:

DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1, 2 i 3

Rury PE:

PE 80, PE 100, PE-Xa (każdy szeregu SDR 11) zgodnie z DVGW arkusz GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 i DIN 16893

Media: 

woda, sprężone powietrze

Temperatura robocza:

woda grzewcza do 80 °C (dla rur stalowych); woda pitna: do 25 °C, sprężone powietrze: max.: 70°C

Ciśnienie robocze:

sprężone powietrze 10 bar; woda 10 bar

Aprobata techniczna

AT-15-8495/2016

Atest higieniczny:

B.BK.60110.0980.2022

Certyfikat DVGW:

DW-8511BU0380

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

biblioteka multimediów