Skip to main content
GEBO / Produkty / gebofittings platinum

Obowiązujące normy i zastosowania: 

Złączki gwintowane z żeliwa ciągliwego firmy GEBO zgodne są z normą PN-EN 10242, wzór konstrukcyjny „A”, określający typ zastosowanego materiału oraz rodzaje gwintów. Złączki GEBO Fittings spełniają wymagania powyższej normy i przeznaczone są do zastosowania w instalacjach: cieczy, powietrza, wody, palnych gazów, węglowodorów i innych substancji z zachowaniem warunków granicznych ciśnienia i temperatury wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Standardowe zastosowania:

Maksymalne ciśnienie robocze w minimalnej temperaturze: –20 °C, 25 bar Maksymalne ciśnienie robocze w zakresie temperatur od –20 ºC do 120 ºC: 25 bar Maksymalne ciśnienie robocze w zakresie temperatur od 120 ºC do 300 ºC: 20–25 bar

Zastosowania szczególne: 

Informacji o możliwości wykorzystania złączek w zastosowaniach szczególnych (np. w temperaturze poniżej –20 °C lub w innych trudnych warunkach) udziela Dział Obsługi Klienta firmy Gebo Technika International Sp. z o.o.

Łuki

Kolana

Trójniki

Czwórniki

Mufy

Nyple

Korki

Zaślepki

Przeciwnakrętki

Kryza

Dwuzłączki

Końcówki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

biblioteka multimediów