Skip to main content
GEBO / Produkty / geboclamps

Grupa obejm naprawczych i remontowo-naprawczych służących do uszczelniania otworów, pęknięć i miejsc porowatych w stalowych przewodach rurowych wody.

Type DS

GEBO Clamps

Typ DS

Type DSK

GEBO Clamps

Typ DSK

Type ANB

GEBO Clamps

Typ ANB

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

biblioteka multimediów